Fabienne Alagama 2019婚纱系列 现代浪漫气息

Fabienne Alagama最新发布的2019婚纱系列,优雅独特的剪裁轮廓,女性化的精致设计,每一件礼服都充满现代浪漫气息。

来源:ELLE中文网原创 图片来源:weddinginspirasi编辑:Emin.录入:S4

Fabienne Alagama最新发布的2019婚纱系列,优雅独特的剪裁轮廓,女性化的精致设计,每一件礼服都充满现代浪漫气息。

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

浪漫的贴花设计,飘逸的浪漫礼服,演绎自然系新娘的独特魅力。

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

经典的纯白礼服也能打造不一样的时尚风格,本季Fabienne Alagama 婚纱带给你更加别具一格的新娘嫁衣。

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

Fabienne Alagama 2019婚纱系列

hearst-ellechina-logo