Papilio 2019婚纱系列 浪漫波西米亚风格

精致的轮廓,柔和的颜色,轻盈的女性细节。Papilio 2019年婚纱系列主打浪漫波西米亚风格,带给时尚新娘们更多选择和体验。

来源:ELLE中文网原创 图片来源:weddinginspirasi编辑:Emin.录入:S4

精致的轮廓,柔和的颜色,轻盈的女性细节。Papilio 2019年婚纱系列主打浪漫波西米亚风格,带给时尚新娘们更多选择和体验。

Papilio的设计师将蕾丝、薄纱、褶皱装饰等元素巧妙融合,让每件婚纱更具多样化和时尚性。

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

本季Papilio 婚纱主打各式袖子和装饰细节,突显浪漫波西米亚魅力。

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

Papilio 2019婚纱系列

hearst-ellechina-logo