Nurit Hen 2018婚纱礼服 现代优雅系列

Nurit Hen最新发布的2018婚纱系列,以经典纯白色为主打,加之以蕾丝、刺绣、贴花等现代女性元素,打造时尚浪漫的婚纱礼服。

来源:ELLE中文网原创 图片来源:weddinginspirasi编辑:Emin.录入:S4

Nurit Hen 2018婚纱礼服 现代优雅系列

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

蕾丝代表着女性的优雅与柔美,精致独特的蕾丝图案更是展现了新娘的气质和魅力。

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱系列既有优雅的浪漫气息,又充满着现代化的时尚和华丽感。

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

Nurit Hen 2018婚纱礼服

hearst-ellechina-logo